Printed From:

Jogi és felhasználási feltételek

A STADA Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower. ép. 11. em.; cégjegyzékszám: 01-09-900384; adószám: 13079356-2-41; a továbbiakban „STADA Hungary Kft.”) tájékoztatja Önt, hogy a www.bilagit.hu weboldalának (továbbiakban: Weboldal) böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

Minden Weboldalra látogató vállalja, hogy a Weboldalt saját felelősségére használja.

A STADA Hungary Kft. Weboldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag Weboldal tulajdonosa jogosult.

A Weboldal tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármilyen formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra. A STADA Hungary Kft. azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A STADA Hungary Kft. Weboldalának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a Weboldalon a STADA Hungary Kft. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a STADA Hungary Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő Weboldala pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a Weboldalon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A STADA Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy Weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A STADA Hungary Kft. nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a STADA Hungary Kft. kifejezetten kizárja, nem vállal továbbá felelősséget az Ön adatainak szándékos vagy gondatlan magatartásából bekövetkező, az Ön tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.

A Weboldal harmadik személyek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat, a STADA Hungary Kft-nek azonban nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett, és nem feltétlenül támogatja azokat, így a STADA Hungary Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a STADA Hungary Kft. Weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik – az Ön felelőssége és kötelessége, hogy megismerje a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.

A STADA Hungary Kft. egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

Amennyiben az Ön magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a STADA Hungary Kft-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, Ön köteles minden, a Weboldal tulajdonosa által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a STADA Hungary Kft. felé megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely azt az Ön bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Budapest, 2023. 10. 09.